om klubben

Uppgifter om föreningen

Fullständigt namn


Föreningen Gymmix Gnosjö


Föreningsnummer


10977-19

 

Organisationsnummer


828000-7116


Bankgiro


943-4424


Swish

123 290 52 14

Adress

GymmixGnosjö

c/o Inga Lindow

Parkgatan 12

335 31 Gnosjö


E-post

inga.lindow@me.com

gymmixgnosjo@gmail.com

Förbund

Svenska Gymnastikförbundet

Styrelse

Ordförande

Inga Lindow

Vice ordförande

Anki Kjellin

Sekreterare

Evelina Ekros

Kassör

Kicki Skärström

Annons- & hemsideansvarig

Annika Nilsson

Materialansvarig

Annika Nilsson

Ledamot

Åsa Nedstedt

Suppleant

Elin Skörde

Gymmix Gnosjö bildades 1960 under namnet Gnosjö Gymnastikklubb och är en förening med medlemmar i alla åldrar.

 

Våren 2015 blev vi den 147:e klubben att bli medlem i Gymmixfamiljen och klubben bytte därmed namn till Gymmix Gnosjö. Gymmix är Svenska Gymnastikförbundets registrerade varumärke för kvalitetssäkrad gruppträning.

  

Vårt långsiktiga mål är främst att förbättra hälsan för våra medlemmar, dvs barn, ungdomar och vuxna. Vårt mål är också att bedriva en verksamhet som ekonomiskt och socialt vänder sig till alla socialgrupper i vårt samhälle. Alla ledare ska ha en grundutbildning och regelbunden fortbildning och vi arbetar för att skapa en bra sammanhållning mellan styrelsemedlemmar, ledare och medlemmar. 

  

Vi mår bättre om vi rör på oss, och genom gymnastik kan man förebygga sjukdomar och skador. Glädjen i att röra sig finns med i all vår verksamhet. Hos oss ska man kunna känna rörelseglädje från att man är barn tills man är pensionär.

  

Föreningen erbjuder gymnastik för barn från 3 års ålder, och på samma villkor för både pojkar och flickor. Gnosjö gymnastikklubb erbjuder en verksamhet som är fri från elittänkande och som möjliggör för alla att delta utifrån sina förutsättningar.